Bảo Nhi @Bảo Hi

📍 Xã Hòa Châu, Thành Phố Đà Nẵng. Việt Nam 👤 2 💭 🎥 648
Tags

✂📋
► Hi - Bảo Nhi Bảo
00:23 @770883103012390
📍 Xã Hòa Châu, Thành Phố Đà Nẵng. Việt Nam 👤 2 0 💭 0 🎥 648 recorded 2 years ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉

Get Hoot on your phone

open