Minh Nguyễn Tuấn Bạch @Minh Chán quá nên stream thử =)) ai hỏi gì đi trả lời phát =))

📍 Phường Ngọc Lâm, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 17 💭 🎥 625
Tags

✂📋
► Chán quá nên stream thử =)) ai hỏi gì đi trả lời phát =)) - Minh Nguyễn Tuấn Bạch Minh
02:41 @1104741442932487
📍 Phường Ngọc Lâm, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 17 0 💭 0 🎥 625 recorded 2 years ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉

Get Hoot on your phone

open