Kim Tuyền @Kim Hello

📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 69 148 💭 34 🎥 767

✂📋
► Hội chợ - Kim Tuyền Kim
00:09 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 17 0 💭 0 🎥 537 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:24 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 32 0 💭 0 🎥 509 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:02 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 468 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:10 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 514 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:10 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 1 🎥 390 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:09 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 496 recorded 2 years ago
► Chuẩn bị coi a khánh - Kim Tuyền Kim
00:03 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 543 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:35 @277071659298514
📍 Phường Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 11 0 💭 1 🎥 476 recorded 2 years ago
► 1/5 - Kim Tuyền Kim
00:32 @277071659298514
📍 Phường Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 10 3 💭 1 🎥 474 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:36 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 52 1 💭 0 🎥 532 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:04 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 3 0 💭 0 🎥 437 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:53 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 41 0 💭 3 🎥 568 recorded 2 years ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:02 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 9 0 💭 0 🎥 515 recorded 2 years ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:06 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 591 recorded 2 years ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:25 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 20 0 💭 2 🎥 479 recorded 2 years ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:00 @277071659298514
📍 Phường Phú Hài, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 20 10 💭 0 🎥 494 recorded 2 years ago
► Tuyền đã trở lại - Kim Tuyền Kim
30:28 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 155 197 💭 26 🎥 907 recorded 2 years ago
► Hello - Kim Tuyền Kim
19:17 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 69 148 💭 34 🎥 767 recorded 2 years ago
► Hello☝🏻️☝🏻☝🏻 - Kim Tuyền Kim
12:01 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 127 371 💭 24 🎥 888 recorded 2 years ago
► Hello🤘🏻🤘🏻🤘🏻 - Kim Tuyền Kim
00:01 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 480 recorded 2 years ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉
148
arun @arunstanford Hi 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t Tinh yeu mau trang 2 years ago
Ray @lolcatzme 😻😻😻💃💃😍😍😍💅👄👅👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩💋👣👙 2 years ago
Tình @njkenft0909 <3 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t Hat bai Nong di 2 years ago
Tình @njkenft0909 👏👏👏👏👏 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t ok 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t rap di 2 years ago
Ray @lolcatzme Aww 2 years ago
Ray @lolcatzme 🎤🎧🎼🎻🎸🎺🎷🎹🎸🎸🎸🎸 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t :)) 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t Soai Ca di Tuyen oi 2 years ago
Ray @lolcatzme Sing 💃💃💃💃🖖🖖🖖😻😻😻😻😻😻💏💏👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨💏💑💑💑💑👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩 2 years ago
Ray @lolcatzme Beautiful 2 years ago
Anh @Anh Lầy quá thôi bỏ qua :))) 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t Tuyen co NY ckua 2 years ago
Anh @Anh Có bạn trai chưa 2 years ago
Anh @Anh Nhà ở đâu 2 years ago
Prince @ziaxoxo12 Hi how are you 2 years ago
Anh @Anh Bạn bao nhiu tủi 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t Hi <3 2 years ago
Saeed @Saeed U not speak english 2 years ago
Anh @Anh Mình tên duy ko phải tren anh :((( 2 years ago
Saeed @Saeed How are u 2 years ago
Saeed @Saeed Hiii 2 years ago
Saeed @Saeed ❤️❤️❤️ 2 years ago
Anh @Anh Dth quá ahhh 2 years ago
Ngân @tuyetngannguyen60 Giao lưu đi 2 years ago
arun @arunstanford #singing #karaoke 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t Hi 2 years ago
Ashok @ashokrkm @Anhtrung Beautiful 2 years ago
Anhtrung @Anhtrung :* 2 years ago
Ashok @ashokrkm Wow 2 years ago
Anhtrung @Anhtrung <3 2 years ago

Get Hoot on your phone

open