Lee Jun Sơn @Jun Sơn Đ

📍 Phường Hoàng Văn Thụ, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 💭 🎥 402
Tags

✂📋
► Đ - Lee Jun Sơn Jun Sơn
00:06 @1811181772443407
📍 Phường Hoàng Văn Thụ, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 402 recorded 1 year ago
► Tàn thanh liên cứng - Lee Jun Sơn Lee
00:27 @1811181772443407
📍 Phường Hoàng Văn Thụ, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 5 0 💭 0 🎥 388 recorded 1 year ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉

Get Hoot on your phone

open