Tuấn Xaker @Tuấn H

📍 Phường Lê Đại Hành, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 💭 🎥 437
Tags

✂📋
► H - Tuấn Xaker Tuấn
00:05 @622988261187469
📍 Phường Lê Đại Hành, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 437 recorded 2 years ago
► - Tuấn Xaker Tuấn
00:26 @622988261187469
📍 Phường Lê Đại Hành, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 5 1 💭 2 🎥 472 recorded 2 years ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉

Get Hoot on your phone

open