Nguyen Thi Lieu @nhocngumaiuanh Kỉ niệm 60 năm thành lập nhà máy z117 :))

📍 Xã Tiên Dược, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 7 💭 5 🎥 638

✂📋
► - Nguyen Thi Lieu nhocngumaiuanh
00:16 @746308752177695
📍 Xã Đông Xuân, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 323 recorded 1 year ago
► Kỉ niệm 60 năm thành lập nhà máy z117 :)) - Nguyen Thi Lieu Nguyen
02:19 @746308752177695
📍 Xã Tiên Dược, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 7 0 💭 5 🎥 638 recorded 1 year ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉
Nguyen @nhocngumaiuanh :)) 1 year ago
Ray @lolcatzme Coo 1 year ago
Ray @lolcatzme Hi 1 year ago
Ashok @ashokrkm #livemusic 1 year ago
Ashok @ashokrkm Wow 1 year ago

Get Hoot on your phone

open