Ngân Sciu's @Ngân Dô tám đi

📍 Phường Long Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. Việt Nam 👤 25 1 💭 7 🎥 471
Tags

✂📋
► Hi - Ngân Sciu's Ngân
00:31 @202805296786714
📍 Phường Long Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. Việt Nam 👤 36 2 💭 7 🎥 475 recorded 2 years ago
► Dô tám đi - Ngân Sciu's Ngân
00:19 @202805296786714
📍 Phường Long Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. Việt Nam 👤 25 1 💭 7 🎥 471 recorded 2 years ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉
1
Tien @Tien Em quan nao vay 2 years ago
Thay @Thay E o quan may 2 years ago
Shaeer @Shaeer Unmmha 2 years ago
Shaeer @Shaeer Hi honey 2 years ago
Huynh @Huynh Hi 2 years ago
Дмитрий @konkin1965 Привет 2 years ago

Get Hoot on your phone

open