Chu Văn Cường @Chu Hello

📍 Xã Phú Thị, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 💭 🎥 642
Tags

✂📋
► Hello - Chu Văn Cường Chu
00:03 @1825039084396892
📍 Xã Phú Thị, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 642 recorded 2 years ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉

Get Hoot on your phone

open