Châu Vĩ Kiệt @Châu Vô chơi ik mấy bn😊😊

📍 Phường Tân Phong, Thành Phố Hồ Chí Minh. Việt Nam 👤 💭 🎥 204
Tags

✂📋
► Vô chơi ik mấy bn😊😊 - Châu Vĩ Kiệt Châu
01:14 @1800308793547824
📍 Phường Tân Phong, Thành Phố Hồ Chí Minh. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 204 recorded 1 year ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉

Get Hoot on your phone

open