Khoai Tây @Khoai

📍 Xã Trung Văn, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 25 4 💭 4 🎥 255
Tags

✂📋
► - Khoai Tây Khoai
00:17 @1001423339972407
📍 Xã Trung Văn, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 25 4 💭 4 🎥 255 recorded 1 year ago
► - Khoai Tây Khoai
00:31 @1001423339972407
📍 Xã Trung Văn, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 1 0 💭 1 🎥 317 recorded 1 year ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉
4
Nhân @Nhân Kute 1 year ago
Quạ @Quạ Xin chào 1 year ago
Pham @Pham hj 1 year ago
Õûñ @Õûñ Hi 1 year ago

Get Hoot on your phone

open