Lữ Ngọc Huyền @Lữ 😅😅

📍 Xã Diên An, Tỉnh Khánh Hòa. Việt Nam 👤 49 21 💭 6 🎥 931
Tags

✂📋
► 😅😅 - Lữ Ngọc Huyền Lữ
00:31 @10201719810194360
📍 Xã Diên An, Tỉnh Khánh Hòa. Việt Nam 👤 49 21 💭 6 🎥 931 recorded 3 years ago
► Fb ơi là fb 😔 - Lữ Ngọc Huyền Lữ
01:38 @10201719810194360
📍 Xã Diên An, Tỉnh Khánh Hòa. Việt Nam 👤 35 2 💭 8 🎥 879 recorded 3 years ago
► Fb bị sao vại 😓 - Lữ Ngọc Huyền Lữ
00:10 @10201719810194360
📍 Xã Diên An, Tỉnh Khánh Hòa. Việt Nam 👤 19 0 💭 2 🎥 807 recorded 3 years ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉
21
CamVan @CamVan Chào bạn 3 years ago
CamVan @CamVan Hi 3 years ago
Pov @Pov Hi 3 years ago
Thep @thep.tharanee hi 3 years ago
Anh @Anh Chào e 3 years ago
Ray @lolcatzme Hi 3 years ago

Get Hoot on your phone

open