Hà Sỹ Thiên @Hà Dân hỏi bộ trưởng trả lời

📍 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Tỉnh Bắc Kạn. Việt Nam 👤 💭 🎥 760
Tags

✂📋
► Dân hỏi bộ trưởng trả lời - Hà Sỹ Thiên Hà
00:03 @1744211495853448
📍 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Tỉnh Bắc Kạn. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 760 recorded 2 years ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉

Get Hoot on your phone

open