Đức Tài @Đức

📍 Xã Xuân Thu, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 💭 🎥 603
Tags

✂📋
► - Đức Tài Đức
00:05 @268361953697578
📍 Xã Xuân Thu, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 603 recorded 2 years ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉

Get Hoot on your phone

open