Trà Mi @Trà Dđ

📍 Phường Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 💭 🎥 441
Tags

✂📋
► Dđ - Trà Mi Trà
00:51 @1225390197505328
📍 Phường Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Thành Phố Hà Nội. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 441 recorded 2 years ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉

Get Hoot on your phone

open