Kim Tuyền @Kim Tuyền đã trở lại

📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 155 197 💭 26 🎥 919

✂📋
► Hội chợ - Kim Tuyền Kim
00:09 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 17 0 💭 0 🎥 546 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:24 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 32 0 💭 0 🎥 511 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:02 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 476 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:10 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 517 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:10 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 1 🎥 392 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:09 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 502 recorded 2 years ago
► Chuẩn bị coi a khánh - Kim Tuyền Kim
00:03 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 552 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:35 @277071659298514
📍 Phường Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 11 0 💭 1 🎥 481 recorded 2 years ago
► 1/5 - Kim Tuyền Kim
00:32 @277071659298514
📍 Phường Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 10 3 💭 1 🎥 477 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:36 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 52 1 💭 0 🎥 542 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:04 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 3 0 💭 0 🎥 444 recorded 2 years ago
► - Kim Tuyền Kim
00:53 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 41 0 💭 3 🎥 579 recorded 2 years ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:02 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 9 0 💭 0 🎥 521 recorded 2 years ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:06 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 600 recorded 2 years ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:25 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 20 0 💭 2 🎥 483 recorded 2 years ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:00 @277071659298514
📍 Phường Phú Hài, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 20 10 💭 0 🎥 502 recorded 2 years ago
► Tuyền đã trở lại - Kim Tuyền Kim
30:28 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 155 197 💭 26 🎥 919 recorded 2 years ago
► Hello - Kim Tuyền Kim
19:17 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 69 148 💭 34 🎥 774 recorded 2 years ago
► Hello☝🏻️☝🏻☝🏻 - Kim Tuyền Kim
12:01 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 127 371 💭 24 🎥 894 recorded 2 years ago
► Hello🤘🏻🤘🏻🤘🏻 - Kim Tuyền Kim
00:01 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 490 recorded 2 years ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉
197
Bảo @Bảo Co day 2 years ago
Cki'ss @Cki'ss Hay quá chị 2 years ago
Cki'ss @Cki'ss Hay quá chị 2 years ago
Cki'ss @Cki'ss Hay quá chị 2 years ago
Trần @thienhatranhuynh ^^ 2 years ago
Uyên @Uyên Hay qé👏🏼 2 years ago
arun @arunstanford #karaoke 2 years ago
Uyên @Uyên Hát giống my 2 years ago
Uyên @Uyên Giọng cao😝 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t Co khong giu mat dung tim :) 2 years ago
arun @arunstanford #singing 2 years ago
Uyên @Uyên Yêu 1 ng có lẽ đi c 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t Cong Chua bong bong di 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t cua soobin ak em 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t bai daydreams 2 years ago
Uyên @Uyên Thức khuya v c 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t dayream 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t Noi Voi Em:)) 2 years ago
Ashok @ashokrkm Wow 2 years ago
Uyên @Uyên S K ngủ mà h này tưng V c😂 2 years ago
Uyên @Uyên Hay c ơi 2 years ago
Uyên @Uyên 😍 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t khuya k so Ma ha?? 2 years ago
Trọng @lequangtrong_t Tinh Yeu Mau Nang nha:ĐĐ 2 years ago
Ashok @ashokrkm Wow 2 years ago

Get Hoot on your phone

open