Kim Tuyền @Kim Tuyền đã trở lại

📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 155 197 💭 26 🎥 851

✂📋
► Hội chợ - Kim Tuyền Kim
00:09 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 17 0 💭 0 🎥 485 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:24 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 32 0 💭 0 🎥 456 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:02 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 414 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:10 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 462 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:10 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 1 🎥 332 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:09 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 440 recorded 1 year ago
► Chuẩn bị coi a khánh - Kim Tuyền Kim
00:03 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 488 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:35 @277071659298514
📍 Phường Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 11 0 💭 1 🎥 420 recorded 1 year ago
► 1/5 - Kim Tuyền Kim
00:32 @277071659298514
📍 Phường Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 10 3 💭 1 🎥 428 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:36 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 52 1 💭 0 🎥 480 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:04 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 3 0 💭 0 🎥 381 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:53 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 41 0 💭 3 🎥 517 recorded 1 year ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:02 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 9 0 💭 0 🎥 466 recorded 1 year ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:06 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 532 recorded 1 year ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:25 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 20 0 💭 2 🎥 425 recorded 1 year ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:00 @277071659298514
📍 Phường Phú Hài, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 20 10 💭 0 🎥 444 recorded 1 year ago
► Tuyền đã trở lại - Kim Tuyền Kim
30:28 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 155 197 💭 26 🎥 851 recorded 1 year ago
► Hello - Kim Tuyền Kim
19:17 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 69 148 💭 34 🎥 706 recorded 1 year ago
► Hello☝🏻️☝🏻☝🏻 - Kim Tuyền Kim
12:01 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 127 371 💭 24 🎥 829 recorded 1 year ago
► Hello🤘🏻🤘🏻🤘🏻 - Kim Tuyền Kim
00:01 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 428 recorded 1 year ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉
197
Bảo @Bảo Co day 1 year ago
Cki'ss @Cki'ss Hay quá chị 1 year ago
Cki'ss @Cki'ss Hay quá chị 1 year ago
Cki'ss @Cki'ss Hay quá chị 1 year ago
Trần @thienhatranhuynh ^^ 1 year ago
Uyên @Uyên Hay qé👏🏼 1 year ago
arun @arunstanford #karaoke 1 year ago
Uyên @Uyên Hát giống my 1 year ago
Uyên @Uyên Giọng cao😝 1 year ago
Trọng @lequangtrong_t Co khong giu mat dung tim :) 1 year ago
arun @arunstanford #singing 1 year ago
Uyên @Uyên Yêu 1 ng có lẽ đi c 1 year ago
Trọng @lequangtrong_t Cong Chua bong bong di 1 year ago
Trọng @lequangtrong_t cua soobin ak em 1 year ago
Trọng @lequangtrong_t bai daydreams 1 year ago
Uyên @Uyên Thức khuya v c 1 year ago
Trọng @lequangtrong_t dayream 1 year ago
Trọng @lequangtrong_t Noi Voi Em:)) 1 year ago
Ashok @ashokrkm Wow 1 year ago
Uyên @Uyên S K ngủ mà h này tưng V c😂 1 year ago
Uyên @Uyên Hay c ơi 1 year ago
Uyên @Uyên 😍 1 year ago
Trọng @lequangtrong_t khuya k so Ma ha?? 1 year ago
Trọng @lequangtrong_t Tinh Yeu Mau Nang nha:ĐĐ 1 year ago
Ashok @ashokrkm Wow 1 year ago

Get Hoot on your phone

open