Kim Tuyền @Kim Hello☝🏻️☝🏻☝🏻

📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 127 371 💭 24 🎥 829

✂📋
► Hội chợ - Kim Tuyền Kim
00:09 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 17 0 💭 0 🎥 485 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:24 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 32 0 💭 0 🎥 456 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:02 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 414 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:10 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 462 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:10 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 1 🎥 332 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:09 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 440 recorded 1 year ago
► Chuẩn bị coi a khánh - Kim Tuyền Kim
00:03 @277071659298514
📍 Phường Bình Hưng, Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 488 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:35 @277071659298514
📍 Phường Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 11 0 💭 1 🎥 420 recorded 1 year ago
► 1/5 - Kim Tuyền Kim
00:32 @277071659298514
📍 Phường Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 10 3 💭 1 🎥 428 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:36 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 52 1 💭 0 🎥 480 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:04 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 3 0 💭 0 🎥 381 recorded 1 year ago
► - Kim Tuyền Kim
00:53 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 41 0 💭 3 🎥 517 recorded 1 year ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:02 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 9 0 💭 0 🎥 466 recorded 1 year ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:06 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 19 0 💭 0 🎥 532 recorded 1 year ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:25 @277071659298514
📍 Phường Hàm Tiến, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 20 0 💭 2 🎥 425 recorded 1 year ago
► 30/4 - Kim Tuyền Kim
00:00 @277071659298514
📍 Phường Phú Hài, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 20 10 💭 0 🎥 444 recorded 1 year ago
► Tuyền đã trở lại - Kim Tuyền Kim
30:28 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 155 197 💭 26 🎥 852 recorded 1 year ago
► Hello - Kim Tuyền Kim
19:17 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 69 148 💭 34 🎥 706 recorded 1 year ago
► Hello☝🏻️☝🏻☝🏻 - Kim Tuyền Kim
12:01 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 127 371 💭 24 🎥 829 recorded 1 year ago
► Hello🤘🏻🤘🏻🤘🏻 - Kim Tuyền Kim
00:01 @277071659298514
📍 Phường Xuân An, Tỉnh Bình Thuận. Việt Nam 👤 1 0 💭 0 🎥 428 recorded 1 year ago
HOOT! Try the new player
Please login with twitter or facebook to comment 🙌👯🎉
371
Nhi @nhidam1210 Học lớp máy z 1 year ago
Ray @lolcatzme 👄👙👣💅👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍👩💏💑👍💃👨‍❤️‍👨🎤😻 1 year ago
Ray @lolcatzme Hi 1 year ago
Minh @Minh Nhảy đi nhảy đi 1 year ago
Minh @Minh nhảy đi 1 year ago
Minh @Minh bao giờ mới ngủ . 1 year ago
Minh @Minh :v 1 year ago
Minh @Minh Ăn nhanh điii .. 1 year ago
Minh @Minh - Hii :) 1 year ago
Tình @njkenft0909 👏👏👏👏👏👏 1 year ago
Trọng @lequangtrong_t mình sn 2000 ne sưng hô sao :)) 1 year ago
Tình @njkenft0909 gửi cho anh đấy tuyền ơi 1 year ago
Tình @njkenft0909 good 1 year ago
Ashok @ashokrkm 👍👍👏👏🎸🎸😍😍 1 year ago
Ashok @ashokrkm Wow 1 year ago
Trọng @lequangtrong_t pn sinh nam bn 1 year ago
Ashok @ashokrkm Wow 1 year ago
Thảoo @Thảoo Hay do em ❤️ 1 year ago
arun @arunstanford #singing 1 year ago
Ngô @ngoduyen57 . Hayyy qá 1 year ago
Ngân @tuyetngannguyen60 B 1 year ago
Trọng @lequangtrong_t lag qua 1 year ago
Nhi @Nhi Hay qá c à 1 year ago
arun @arunstanford Hu 1 year ago

Get Hoot on your phone

open